reklame for smiaa
Menu
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja orienterer om regjeringens videre planer for å kompensere kulturlivet for tap som følge av koronakrisen.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

900 mill til ny støtteordning i kultursektoren

Regjeringen setter av 900 millioner kroner til en ny stimuleringsordning for arrangementer i kultursektoren fra 1. oktober, opplyser kulturminister Abid Raja.

Av NTB | 19.08.2020 10:53:30

Kultur og underholdning: – Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) på et pressemøte.

Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året.

– Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sier kulturministeren.

Regjeringen har fra før opprettet to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter og deltakeravgifter innen kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Det ble i første omgang satt av 300 millioner kroner til kultursektoren, og denne ordningen ble senere videreført med til sammen 1,25 milliarder kroner.

Raja opplyser også at ordningene for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer.

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt helt eller delvis avlyst på grunn av råd eller pålegg fra helsemyndighetene i forbindelse med koronautbruddet. Mandag inviteres kultursektoren til departementet for å bidra til å få på plass den nye ordningen fra 1. oktober.

(©NTB)

Flere nyheter: