powergym
Menu
Mattilsynet

8500 bekymringsmeldinger

Mattilsynet fikk nesten 8.500 bekymringsmeldinger om dyrehold i fjor. I 57 saker ble det avdekket alvorlig vanskjøtsel.

Av admin | 18.03.2016 06:59:10

I denne gruppen, der Mattilsynet gikk til politianmeldelse, er det flest kjæledyr.

Generelt er tap av dyr på utmarksbeite det største dyrevelferdsproblemet her i landet, ifølge rapporten.