Menu
– Vi venter mange prøvesvar på nærkontakter denne helgen, opplyser kommuneoverlege Terje Kleiven. FOTO: Ellen Marie Hagevik / Vindafjord kommune

7 smittet i Vindafjord

Den siste uken er 7 personer smittet i Vindafjord. I helgen venter kommunen på et større antall prøvesvar fra nærkontakter.

Av Egil M Solberg | 20.03.2021 08:01:42

Koronapandemi: Per fredag kveld var det registrert 7 smittede i Vindafjord kommune.

På grunn av aktiv smitte har en avgjort at alle skoler og barnehager skal drive på rødt nivå.

Skjold barnehage og Ølen skule er stengt på grunn av smittesituasjonen. Dette for å få oversikt over smittetrykket, og med håp om å slå ned aktiv smitte raskt.

Ventekarantene og karantene

Den engelske varianten av covid 19-viruset er mer smittsom, og har potensiale til å gi alvorlig sykdom hos yngre og barn. Dette gjør at når en oppdager smitte, må familiemedlemmer av nærkontakter i såkalt ventekarantene.

Ventekarantene er det samme som karantene, men kan vare i kortere tid.

Normalt blir nærkontakter pålagt 10 dagers karantene. Familiemedlemmer av disse skal i karantene (ventekarantene) til nærkontakten har fått svar på første koronatesten sin. Normalt tar dette 2-3 dager, men kan ta lengre tid.

Brudd på karantene eller ventekarantene kan gi straffeansvar. Det samme gjelder brudd på pålagt isolasjon.

Kommunen har planer om å forsterke kontroll av karantenepåbud.

Mange prøvesvar kommer i helgen

Kommunene er i en ventetid denne helgen og neste uke.

– Er vi heldige vil tiltakene i forskriften begynne å virka etter hvert slik at smittetrykket avtar. Men vi er også klar over at vi har pågående smitte, og vi venter mange prøvesvar på nærkontakter denne helgen. Vi håper på det beste, skriver Kleiven i et innlegg på kommunens nettsider.

Økende smitte

Denne uken har vi hatt økende smitte på Haugalandet generelt, og de siste dagene kom smitten også til Vindafjord.

– Det handler om den engelske varianten av covid 19. Denne smitter lettere blant unge sammenlignet med det vi har erfart tidligere, sier kommuneoverlege Terje Kleiven.

Stort smittepress gjorde at kommunene på Haugalandet valgte å be regjeringen innføre tiltaksnivå 5A i sentral forskrift. Vindafjord valgte å innføre de samme reglene siden arbeidsmarkedet er så tett tilknyttet på ytre Haugalandet.

Tiltaksnivået sitt overordnede mål er å redusere kontakt mellom mennesker for å stoppe pandemien. Det medfører et sett av råd, samt en del klare regler.

Brudd på reglene kan gi straffeansvar, påpeker Kleiven.

De viktigste rådene er:

* Unngå å ha besøk i eget hjem (med visse unntak).

* Dei som bor alene kan ha besøk av 2 faste venner eller fra en fast husstand.

* Barn kan ha besøk fra skole/barnehagekohort, og 2 faste venner.

* Ungdom kan ha besøk av eller væra på besøk med 1-2 faste venner.

* Unngå unødige reiser.

* Ikke oppsøk butikker i andre område selv om de er åpne.

* En kan reise til fritidsbolig sammen med andre i husstanden, men unngå butikker, møteplasser, og serveringssteder i hyttekommunen.

* Personer i risikogrupper bør leve skjermet.

Forbud:

* Arrangement utenfor hjemmet er forbudt, gravferder og bisettelser er unntaket. Der kan en ha inntil 30 personer.

* Det er ikke tillat med fritids- og idrettsarrangement. Det er unntak for utendørs arrangement for barn og unge under 20 år i grupper på 10 fra samme kommune. En skal holde 2 meter avstand i gruppene.

* Alle som kan skal ha heimekontor.

* Bruk av munnbind for alle over 12 år der en ikke kan holde 1-2 meter avstand. Munnbind skal brukes på offentlige steder som butikker, kollektivtransport osv.

* Serveringssteder er stengte, men «take away» er OK.

* Treningssenter, kirker og livssynshus, bibliotek, museum, svømmehalder (visse unntak) skal holde stengt.

* Butikker skal holde stengt, unntaket er dagligvare, apotek, vinmonopol, optiker, helsekost, bensinstasjon osv. En kan likevel holde åpent for førehandsbestilte varer.

Flere nyheter: