reklame for Utvik Autoservice
Menu
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kan fortelle at 600 millioner kroner skal brukes på veiprosjekter over hele landet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

600 millioner kroner fordeles på veiprosjekter over hele landet

600 millioner kroner er nå fordelt på veier over hele landet, som en del av Stortingets koronakrisepakke.

Av NTB | 14.04.2020 07:32:29

Politikk: – Statens vegvesen har fordelt dette slik at alle deler av landet får midler. Øst får 188 millioner, sør får 78 millioner, vest får 130 millioner, Midt-Norge får 73 millioner, og Nord-Norge får 132 millioner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Totalt ble det satt av 900 millioner kroner til samferdsel, hvorav 600 millioner av dette skulle gå til veier.

– Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding.

Av veipengene går 500 millioner kroner til vedlikehold og tiltak for trafikksikkerhet, mens 100 millioner kroner er satt av til mer asfalt på veiene.

Pengene fordeles likevel over hele landet.

– På grunn av koronasituasjonen er det behov for mer aktivitet i hele landet, og derfor har vi valgt å prioritere hele landet. Det er ikke tvil om at det er enkelte regioner som har større utfordringer, og det vil komme flere muligheter for oss til å håndtere de regionene spesielt, sier Hareide til kanalen.

– Det er 80 prosent større risiko for å dø på fylkesveinettet en riksveinettet. Etterslepet er estimert til over 59 milliarder kroner, sier fagsjef Karin Yrvin til NTB.

Hun ber nå fylkene om å ikke være beskjedne i sine krav til Stortinget og regjeringen.

Også KS krever at fylkesveiene får et løft framover.

– Denne gangen bestemte Stortinget, og det var vi enige i, at vi gjør dette på riksveinettet for å komme kjapt i gang, og dette har vi samme muligheten til å gjøre på fylkesveinettet, sier Hareide til NRK.

Hensikten med tildelingen er økt aktivitet i bygg og anleggsbransjen og å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på norsk veier.

Etterslepet på veiene er desidert størst i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms, ifølge NRK.

I denne omgang går pengene til riksveinettet. Opplysningsrådet for Veitrafikken påpeker at også fylkesveiene har et stort vedlikeholdsetterslep.

– Dere presenterer er et kinderegg, man får satt hender i arbeid, får rustet opp et veinett så det blir mer verdifullt og det blir enklere å forflytte mennesker og gods, sier Yrvin.

(©NTB)

Flere nyheter: