Menu
Haugesund kommune fikk et overskudd på 60 millioner kroner i koronaåret 2020. FOTO/ILLUSTRASJON: E. Solberg /Getty Images

60 millioner i pluss for Haugesund kommune

Kommunene på haugalandet har de siste dagene lagt frem sine resultat for 2020 og i dag var det Haugesund kommune som kunne vise til et overskudd på 60 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 03.03.2021 13:51:49

Kommune: Til tross for koronapandemien har kommunene Tysvær og Karmøy kunnet vise til langt større overskudd enn det de hadde budsjettert med. Det samme gjelder Haugesund.

I sildabyen var det budsjettert med et overskudd på 21 millioner kroner, mens resultatet ble 60 millioner i pluss.

Tiden fra 2009–2013 var preget av flere år med underskudd, og ved inngangen til 2015 hadde kommunen opparbeidet seg et udekket underskudd på 163 millioner kroner.

Minus ble snudd til pluss i 2014, og siden er det altså levert grønne tall på rad og rekke. I fjor var overskuddet på hele 143,5 millioner kroner, skriver Haugesunds avis.

– Heldigvis har vi fått kompensert for utgifter knyttet til korona. I tillegg har vi også hatt lavere kostnader enn budsjettert. Det gjelder for eksempel pensjonskostnader, netto finans, et lavere lønnsoppgjør og færre reiseutgifter, forklarer kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen til avisa.

Flere nyheter: