Menu
Fra vaksinestasjonen ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

587 meldinger om bivirkninger av vaksiner

Legemiddelverket har til nå mottatt 587 meldinger om mistenkte bivirkninger ved koronavaksiner, men mener ingen av dem gir grunnlag for å endre anbefalingene.

Av NTB | 04.02.2021 15:08:24

Medisin og helse: Oversikten gjelder fram til tirsdag denne uka.

Av de innkomne meldingene er 282 meldinger behandlet. 100 er klassifisert som alvorlige, og 182 er klassifisert som lite alvorlige, opplyser Statens legemiddelverk torsdag.

– Erfaringer så langt kan tyde på at alvorlige allergiske reaksjoner opptrer hyppigere ved bruk av mRNA-vaksiner enn for andre vaksiner. Helsepersonell bør være oppmerksomme på slike reaksjoner og at disse også kan forekomme hos eldre, selv om det ikke er vanlig, sier overlege Sigurd Hortemo.

Han understreker at beredskap ved anafylaksi – allergisk sjokk – er viktig, og helsepersonell oppfordres til å følge vaksinasjonsveilederen når det gjelder observasjonstid.

Normalt dør i snitt 45 personer hver dag på norske sykehjem eller tilsvarende institusjoner. Det er derfor forventet at det vil inntreffe dødsfall i tidssammenheng med vaksinasjon, uten at det trenger å være en årsakssammenheng med vaksinen, opplyser Legemiddelverket.

Bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon overvåkes og følges opp av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet og regionale legemiddelinformasjonssentre.

I Norge er det er meldt om fire alvorlige allergiske reaksjoner etter vaksinasjon med Comirnaty, vaksinen fra Pfizer og Biontech, opplyser Legemiddelverket.

Det er så langt behandlet 56 meldinger om dødsfall hos sykehjemsbeboere som er vaksinert.

(©NTB)

Flere nyheter: