Menu
ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

52 million til renovering av Haugaland

Det blir satt av nesten 100 millioner kroner til renovering av de videregående skolene i Haugesund og på Karmøy neste år. Over halvparten går til Haugaland vgs.

Av Egil M Solberg | 29.11.2021 23:09:08

Fylkesbudsjett: Flertallspartiene i fylket er enige om budsjettet for 2022, og økonomiplanen for Rogaland fylkes- kommune fram til 2025.

Det blir satt av 52 millioner koronar til renovering og oppgradering av Haugaland vgs. bare i 2022. Rehabiliteringen av Skeisvang vgs. ligg inne med 20,9 millioner, det er satt av 30 millioner til oppgraderingen av Åkrehamn vgs. og 25 millioner til Ølen vgs.

Det er avsatt ytterligere midler i planperioden til og med 2025.

Andre satsingsområder neste år

* Det blir årlig satt av 3 millioner kroner til reduserte ferjetakster.

* Fylket prioriterer også økt satsing på psykisk helse blant skoleelevene og styrking av kontaktlærerressursen.

* Flere av de små og store samferdselsprosjektene som ligger inne i budsjettet for 2022 gjelder nye veier og utbedringer av veier på Haugalandet.

* Vedlikeholdet av nordre kai på Utsira kom også med i budsjettet med 6 millioner kroner i 2022.

* Et årlig tilskudd på 200.000 kroner til Haugaland Vekst.

* Det blir satt av penger til Friluftsrådet vest sitt friluftshus på Lindøy i Karmøy kommune med 1,5 millioner kroner både i 2024 og 2025.

Flere nyheter: