Menu
Foto: Terje Bendiksby / NTB

50 millioner for å styrke legevaktene

Kommuner som sliter med å rekruttere leger til legevakt, kan nå søke på et tilskudd. Det er satt av 50 millioner kroner til ordningen.

Av Egil M Solberg | 31.03.2022 11:41:35

Legevakt: Det er Helsedirektoratet som lyser ut tilskuddet, som skal bidra til å redusere vaktbelastninga i legevaktordninga.

Legevakt gir høy vaktbelastning, særlig i mindre og usentrale kommuner, heter det i en pressemelding.

Styrkingen av legevakten er også et ledd i å stimulere til øket rekruttering til allmennlegetjenesten. Midler som kommer i tilleggsproposisjonen er et steg på veien til å snu den negative utviklingen i fastlegeordningen.

– Dette nye legevakttilskuddet vil ha effekt på kort sikt, men vi stopper ikke der. Blant annet skal en partisammensatt arbeidsgruppe levere forslag til flere tiltak som skal bidra til en bærekraftig legevaktordning i slutten av april,, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Flere nyheter: