Menu
Foto: Shutterstock / NTB

5.000 i bot for å sitte i bilen med motoren i gang

Det er nå ulovlig å la bilen stå på tomgang når du skal slippe av barna i barnehagen eller om du skal hente noen. Boten er på 5.000 kroner.

Av Egil M Solberg | 15.08.2022 14:08:29

Trafikkregler: – Slå av motoren når bilen står stille, er oppfordringen til NAF, som utdyper:

– Hovedregelen er derfor at motoren skal slås av for å hindre unødvendig støy og luftforurensning når bilen står stille.

For det har lite å si om du bor i by eller på bygda. Unødig tomgangskjøring er forbudt.

Tomgangskjøring kan omfattes av både veitrafikklovens paragraf 3 og trafikkreglenes paragraf 16. Paragraf 3 viser til en grunnbestemmelse om hensynsfull, aktsom og varsom ferdsel i trafikken, mens trafikkreglenes paragraf 16 sier at unødig tomgangskjøring i eller ved bebyggelse er ulovlig:

«I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motoren på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass.»

Politiet har gitt forenklet forelegg på 5.000 kroner. Det kan med andre ord bli svært kostbart å ikke slå av tenningen mens du venter på at poden skal komme ut.

Flere nyheter: