Menu

45 dager for trygdebedrageri

En 47-åring fra Kvinnherad er i Sunnhordland tingrett dømt til fengsel i dager etter at han svindlet NAV for 180 794 kroner.

Av Egil M Solberg | 23.01.2018 17:00:00

Mannen leverte elektroniske meldekort til NAV hvor han unnlot å føre timer han faktisk har arbeidet.

Svindelen strekker seg tilbake til perioden fra juni 2014 til august 2015. Forholdet ble etter dette først meldt til politiet i september 2017 – etter at NAV hadde brukt 1 ½ år på saken. Tingretten har kommet frem til at dette må tillegges vekt i formildende retning.

Trygdebedrageri straffes med ubetinget fengsel dersom beløpet overstiger Folketrygdens Grunnbeløp (1G) som var cirka 90.000,- i den perioden siktelsen gjelder.

Mannen ble dermed dømt til fengsel i 45 dager og han må betale tilbake beløpet han urettmessig har fått utbetalt.

Flere nyheter: