Menu

410,5 mill i pluss for SKL

Sunnhordland Kraftlag (SKL) fikk et eventyrlig godt resultat i 2017 med hele 410,5 millioner kroner før skatt. SKL har overtatt Haugaland Kraft sin kraftproduksjon.

Av Egil M Solberg | 26.02.2018 15:32:55

Det kan ikke være noe tvil om at Sunnhordland Kraftlag (SKL) har kommet godt ut etter omstruktureringen i 2015, hvor SKL sin nett- og markedsvirksomhet ble solgt til Haugaland Kraft, mens SKL overtok Haugaland Kraft sin produksjonsvirksomhet.

Etter en årsomsetning på 806,5 millioner kr, fikk konsernet SKL i 2017 et driftsresultatet på 410,5 millioner kr mot 283,7 millioner året før.

Dette har også blitt innbringende for fellesskapet. Skattekostnaden for 2017 er regnet til hele 253,5 millioner kroner, mot 99,7 millioner kroner i 2016.

Nå skal det også utbetales 115 millioner kroner til aksjonærene.

Regn omsatt i penger
Kraftproduksjonen til selskapet var i 2017 14,5% over normal produksjon.

Merproduksjonen var på hele 333 GWh, noe som skyldes godt tilsig i magasinene med mye nedbør.

Magasinstanden er 38 GWh høyere ved utgangen av 2017 enn ved inngangen til året, heter det i en pressemelding.

Vil ha større eierandel
Haugaland Kraft er den største eieren i Sunnhordland Kraftlag (SKL) med 53,3 prosent eierandel.

Nå vil de også ha aksjeposten til Fitjar Kraftlag SA som har 3,4 prosent i SKL. Det går frem av en pressemelding fra Haugaland Kraft.

Flere nyheter: