reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Koronamillioner til kommunene og fylkeskommunen

405 millioner kroner blir i dag utbetalt til kommuner og fylkeskommunen i Rogaland som følge av virusutbruddet. 593 millioner går til Vestland. Se hvor mye din kommune får.

Av Egil M Solberg | 20.04.2020 10:48:50

Koronakrise: Utbruddet av koronaviruset påvirker kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne sine, og fører til økte utgifter og mindre inntekter.

– Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Rogaland og fylkeskommunen nå overført 405 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

– Vestland og fylkeskommunen får overført 593 millioner kroner, sier Astrup.

− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Astrup.

Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene.

Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Rogaland en økning på 332 millioner kroner i 2020.

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med 1 milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt. Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Disse midlene forvaltes og utbetales av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelingen er derfor ikke klar.

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil 1 milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger.

− Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil overføre 5 milliarder til kommunene og fylkeskommunene i en ekstraordinær utbetaling av rammetilskudd 20. april. Det tas sikte på at økningen på 1 milliard kroner til bortfall av foreldrebetaling vil overføres i neste ordinære utbetaling av rammetilskuddet den 4. mai. Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene etter hvert. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Astrup.

Fordeling økt rammetilskudd til kommunene med 3,75 milliarder kroner
Kommune Økt rammetilskudd (1000 kroner)

Rogaland fylke

Kommune Økt rammetilskudd (1000 kroner)
1101 Eigersund  554
1103 Stavanger 95 463
1106 Haugesund 25 866
1108 Sandnes 54 100
1111 Sokndal 2 697
1112 Lund 2 520
1114 Bjerkreim 2 182
1119 Hå 13 442
1120 Klepp 13 444
1121 Time 13 078
1122 Gjesdal 8 446
1124 Sola 18 502
1127 Randaberg 7 711
1130 Strand 9 467
1133 Hjelmeland 2 235
1134 Suldal 3 163
1135 Sauda 3 630
1144 Kvitsøy 560
1145 Bokn 786
1146 Tysvær 8 110
1149 Karmøy 29 612
1151 Utsira 349
1160 Vindafjord  6 377
 332 294

Vestland Fylke

Kommune Økt rammetilskudd (1000 kroner)
4601 Bergen                                                 189 290
4602 Kinn                                                   12 588
4611 Etne                                                      3 209
4612 Sveio                                                      4 323
4613 Bømlo                                                      8 900
4614 Stord                                                   12 982
4615 Fitjar                                                      2 448
4616 Tysnes                                                      2 407
4617 Kvinnherad                                                      9 778
4618 Ullensvang                                                      8 565
4619 Eidfjord                                                         857
4620 Ulvik                                                      1 070
4621 Voss                                                   11 807
4622 Kvam                                                      6 642
4623 Samnanger                                                      1 947
4624 Bjørnafjorden                                                   17 768
4625 Austevoll                                                      4 212
4626 Øygarden                                                   26 500
4627 Askøy                                                   21 004
4628 Vaksdal                                                      3 409
4629 Modalen                                                         537
4630 Osterøy                                                      5 950
4631 Alver                                                   20 988
4632 Austrheim                                                      2 204
4633 Fedje                                                         637
4634 Masfjorden                                                      1 636
4635 Gulen                                                      2 113
4636 Solund                                                         830
4637 Hyllestad                                                      1 228
4638 Høyanger                                                      3 262
4639 Vik                                                      2 293
4640 Sogndal                                                      8 240
4641 Aurland                                                      1 418
4642 Lærdal                                                      1 732
4643 Årdal                                                      3 901
4644 Luster                                                      4 154
4645 Askvoll                                                      2 640
4646 Fjaler                                                      2 548
4647 Sunnfjord                                                   16 070
4648 Bremanger                                                      3 243
4649 Stad                                                      7 197
4650 Gloppen                                                      4 839
4651 Stryn                                                      5 556
Vestland                                                 452 922

KILDE: Regjeringen

Flere nyheter: