reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Koronapandemien gjør at mange eldre er mye alene. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet bevilger 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre. Foto: Frank May / NTB

400 millioner mot ensomhet blant eldre

Regjeringen har bevilget 400 millioner kroner til tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre under koronapandemien.

Av Egil M Solberg | 02.12.2020 11:17:07

Koronapandemi: Mange eldre har fått en krevende situasjon forsterket i karantenetiden.

– Ensomhet, isolasjon og psykiske utfordringer berører oss, og som politikere må vi finne løsninger, skriver stortingsrepresentant Geir Sigbjørn Toskedal (KrF).

Kommuner innfører helt nødvendige tiltak for å stoppe smitten, noe som redder mange liv. Men kommunene må nå i tillegg sikre besøk og aktiviteter for våre eldre.

– Jeg er glad for at det i budsjettene både for 2020 og 2021 er satt av flere hundre millioner til tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre. Pengene skal blant annet gå til teknologi mot ensomhet, besøksverter, aktiviteter på sykehjem og spisevenner, sier Toskedal.

Tilskuddene kan også bety avlastning for hjemmeboende eldre som tar vare på ektefelle eller partner, eller gi aktivitetstilbud til beboere ved hjem med heldøgns bemanning.

– Nye digitale møtesteder gjør det mulig å både høre og se andre mennesker, en viktig erstatning for det å treffes fysisk. Men mange eldre har ikke kompetanse til å møte sine nærmeste slik, det skorter på hjelp og tilrettelegging. Det vil KrF legge til rette for, sier KrF-politikeren fra Karmøy.

Flere nyheter: