Menu
Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland. Foto: Nav

35.000 registrerte arbeidssøkere i Rogaland

Nær 35.000 personer er ved utgangen av mars måned registrerte som arbeidssøkere i Rogaland. Det er 9,9 % av arbeidsstyrken. Nesten 11 % er ledige i Haugesund og 7,6 % Sunnhordland.

Av Egil M Solberg | 03.04.2020 12:12:33

Arbeidsledighet: I tillegg er 8761 personer registrert som delvis uten arbeid. Dette utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken, og er 6454 flere enn februar i år.

Over 2.000 ledige i Haugesund

I Nord-Rogaland er det registrert 5.005 helt ledige arbeidssøkere. 1.907 personer er registrert delvis sysselsatte.

2.105 personer er registrert helt ledige i Haugesund. Det er nesten 11 prosent. I Karmøy og Tysvær er ledigheten på rundt 8,5 prosent.

– Siden forrige publisering av arbeidsledighetstall tirsdag 23. mars, ser vi at delen av arbeidsledige er stabil, mens det er flere delvis arbeidsløse. Det kommer av at noen av de som registrerte seg i starten av koronapandemien har meldt på meldekortet sitt at de jobber litt, forklarer Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.

Totalt er det registrert 34.724 arbeidssøkere i Rogaland.

I Norge er 300.634 personer registrert som helt uten arbeid.

På landsbasis er arbeidsledigheten på 10,7 prosent. Rogaland er dermed 0,8 prosent under landsgjennomsnittet.

Den kraftige økningen i arbeidsledigetne startet i uke 11, ifølge Nav. Den samme uken regjeringen stengte skoler og kom med strenge koronatiltak.

– Majoriteten av arbeidssøkerne er permitterte, og de skal i utgangspunktet tilbake til jobben sin. For mange bedrifter er det en uavklart situasjon. På grunn av koronasituasjonen og de ulike tiltakene styresmaktene har satt i verk, er det en del virksomheter som har lavere aktivitet og derfor bare har delvis permittert de ansatte. Derfor ser vi også en stor økning i delvis arbeidsløse personer, fordi mange får jobbe litt hos arbeidsgiveren sin, sier Haftorsen.

Arbeidsledigheten i region Sunnhordland var i mars på til sammen 7,6 prosent av arbeidsstyrken.

Flere nyheter: