Menu
I januar uttransporterte politiet 339 personer uten lovlig opphold fra Norge, viser månedsstatistikken til Politiets utlendingsenhet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

339 personer uttransportert av politiet i januar

I januar uttransporterte politiet 339 personer uten lovlig opphold fra Norge, viser månedsstatistikken til Politiets utlendingsenhet.

Av NTB | 13.02.2020 16:16:07

Politikk: Det tilsvarende tallet i samme periode i fjor var 337. Det utgjør en økning på i underkant av 1 prosent i antallet uttransporterte fra januar i fjor til samme måned i år, fremgår det av statistikken.

I januar ble 94 personer ilagt en eller flere straffereaksjoner og sendt ut av landet. Dette utgjør 28 prosent av alle returnerte.

I samme måned i fjor ble 124 personer med straffereaksjon uttransportert. Det utgjør en nedgang på 24 prosent i returer av straffede fra januar i fjor til samme måned i år.

I overkant av 91 prosent av de uttransporterte straffede er å finne i kategorien bort- og utviste.

Av de 339 uttransporterte i januar, var 291 i kategorien bort- og utviste, 24 i kategorien avslag asyl og også 24 i kategorien Dublin/trygt tredjeland.

Sammenlignet med desember i fjor var det 32 flere returer i kategorien bort- og utviste, 7 flere i kategorien Dublin/trygt tredjeland og 8 færre i kategorien avslag asyl.

Av destinasjoner ble det i januar uttransportert flest til Sverige (63), Russland (29), Italia (28), Ukraina (22) og Polen (19).

Av nasjonaliteter ble det i januar uttransportert flest borgere av Russland (30), Ukraina (29), Irak (18), Eritrea (15) og Romania og Syria (begge 13).

I alt 32 prosent av de uttransporterte, straffede personene i januar er borgere av Polen, Romania eller Ukraina. Det ble uttransportert ti straffede personer av hver av disse nasjonalitetene.

I alt åtte mindreårige ble sendt til sitt hjemland eller et trygt tredjeland i januar. Alle var i følge med foresatte.

(©NTB)

Flere nyheter: