Menu
330 skvadron mottok Haugesundkonferansens ærespris for 2020. Prisen ble delt ut av styreleder i Haugesundkonferansen, Jon Leon Ervik, og avdelingsdirektør i Hovedredningssentralen Sør-Norge, Jarle Øversveen, til kaptein Ingve Horgen i 330 skvadronen på Sola. FOTO: Kystverket / Haugesundkonferansen

330 skvadron mottok ærespris

Haugesundkonferansens ærespris for 2020 er tildelt Luftforsvarets 330 skvadron for uvurderlig livreddende innsats.

Av Egil M Solberg | 11.02.2020 13:59:04

Prisutdeling: Æresprisen 2020 ble utdelt på Haugesundkonferansens andre dag, tirsdag 11. februar.

‒ Året rundt utfører menn og kvinner i 330 skvadronen oppdrag som bidrar til å redde menneskeliv.

– I tjenesten er det mange eksempler som ikke bare vitner om høy kompetanse, profesjonalitet og engasjement, men også evne til å tenke kreativt for å løse krevende situasjoner ‒ ofte under svært krevende forhold.

– Vi er derfor stolte av å kunne tildele årets ærespris til 330 skvadronen som gjør en uvurderlig innsats for samfunnet, sier styreleder i Haugesundkonferansen, Jon Leon Ervik.

‒ Jeg er stolt av å være en del av en organisasjon som i 50 år har tilbudt redningstjeneste på havet. Jeg er samtidig ydmyk for tilliten fiskere og sjøfarende viser oss ‒ tillit til at vi kommer når de trenger oss.

– Og siden vi nå faser inn nye helikoptre som gir oss et enda bedre verktøy for å hjelpe, er jeg forventningsfull til fremtiden, sier kaptein Ingve Horgen, fungerende basesjef ved 330 skvadronen på Sola. Han er en erfaren redningsmann med over 20 års operativ erfaring.

Dette er 7. gang æresprisen deles ut i løpet av Haugesundkonferansens 27-årige historie.

Flere nyheter: