Menu

3 milliarder i kostnadssmell for Fornebubanen

Uvanlig høy lønns- og prisvekst øker anslaget for hva Fornebubanen vil koste. Dagens prognose på 21,5 milliarder kroner er 3 milliarder høyere enn tidligere anslått.

Av NTB | 31.01.2022 19:35:08

politikk: Åpningen av banen vil også trolig måtte utsettes med minst et halvt år, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

Det er en ny usikkerhets- og kostnadsanalyse som ligger til grunn for anslaget. Der er de forventede prosjektkostnadene ventet å øke med cirka 1,4 milliarder kroner sammenlignet med det som ble lagt til grunn da prosjektet ble vedtatt.

I tillegg er lønns- og prisveksten om lag 1,5 milliarder kroner høyere enn forventet.

– Vi frykter at prisveksten vi nå ser i markedet, vil øke kostnadene betydelig, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

I 2019 ble det satt av en usikkerhetsavsetning på 2,7 milliarder, men denne er 300 millioner kroner lavere enn økningen i dagens kostnadsanslag.

Måsøval sier de vil kvalitetssikre opplysningene eksternt.

– Hvis tallene etter gjennomgangen fortsatt viser at kostnadene trolig blir høyere enn kostnadsrammen, må vi enten be politikerne om å bevilge mer penger, eller kutte i prosjektet, sier Måsøval.

Fornebubanens øvre kostnadsramme, ofte forkortet til P85, har som utgangspunkt at det er 15 prosent sannsynlighet for at prosjektet vil koste mer. Hvis kostnadene går ut over P85, må bystyret og fylkestinget ta stilling til om det skal bevilges mer penger.

Arbeidet på Fornebu begynte i desember 2020, med blant annet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til stede.

Så langt har Fornebubanen inngått kontrakter verdt cirka 2,2 mrd. kroner. Forhandlinger pågår nå med entreprenør for tunnelen mellom Vækerø og Lysaker.

Da banen ble vedtatt, ble lønns- og prisveksten stipulert til cirka 3 prosent i året. I 2021 var den faktiske økningen på om lag 11 prosent, ifølge SSB.

Den nye T-banetraseen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylke. Staten bidrar også til finansieringen.

(©NTB)

Flere nyheter: