Menu
FOTO: DANIEL DENIAZI / RADIO HAUGALAND

3 av 4 vil beholde barneskolene i Sveio

3 av 4 sveibuer vil beholde barneskolene i Valestrand og Auklandshamn, viser en meningsmåling SENTIO har gjennomført for Sveio Høyre.

Av Daniel DeNiazi | 07.04.2021 18:04:44

Statistikk: SENTIO har på oppdrag fra Sveio Høyre, undersøkt sveibuen sitt synspunkt på saken om mulig nedlegging av barneskolene i Valestrand og Auklandshamn.

I undersøkelsen kommer det frem at 75 prosent svarer «Ja» til å opprettholde barneskolene, 18 prosent svarer «Nei» og 7 prosent svarer «vet ikke».

I undersøkelsen blir det også stilt spørsmål om en tror nedlegging av skolene vil bidra til å utvikle de to bygdene i positiv retning for fremtiden. Her svarer 16 prosent «Ja», 77 prosent «Nei» og 6 prosent «vet ikke».

Meningsmålingen viser at det er et stort flertall blant sveibuen for å beholde dagens skulestruktur, og at en eventuell nedlegging vil ha store negative konsekvenser for bygdene det gjelder.

– Sveio Høyre håper at Kommunestyret, som er valgt av folket, lytter til innbyggerne i denne saken, sier Lars Einar Hollund fra Sveio Høyre.

Les Også: Peker på uforsvarlig saksbehandling

Flere nyheter: