Menu
Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB

3.000 i bot for ulovlig bruk av elsparkesykkel

Etter mange ulykker med elsparkesykkel blir det fra 18, mai innført nye regler. Du kan få 3.000 i bot.

Av Egil M Solberg | 17.05.2021 01:14:52

Trafikk: Det en rekke utfordringer knyttet til bruken av elsparkesyklene.

– Derfor gjør vi nå noen endringer i regelverket for bruken, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kommunene får nå gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud.

Siden sommeren 2019 har elsparkesyklene blitt et stadig vanligere syn i de større byene i Norge. Regjeringen har siden sommeren 2020 arbeidet med å få på plass en strengere regulering.

Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr.

Gebyret er på 3.000 kroner

Det klargjøres at fotgjengere har prioritet på fortau ved at det blir presisert en øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.

Kjører du fortere blir det 3.000 i bot.

Det kan komme flere regelendringer for bruk av elsparkesykkel før sommeren.

Stortinget jobber nå med et lovforslag som kan gi kommunene klart rettslig grunnlag for å regulere utleie av elsparkesykkel på offentlig grunn.

Flere nyheter: