reklame for Sheiken Bowling
Menu
Fokus på egen sikkerhet er viktig når en skal ut i båt, selv på de aller fineste sommerdagene. FOTO: Sjøfartsdirektoratet

28 personer omkom i fritidsbåtulykker i 2019

Det var spesielt i sommer at mange mistet livet i fritidsbåtulykker. Rogaland var ett av de fylkene hvor flest omkom. Nå jobber Sjøfartsdirektoratet med å spisse det forebyggende arbeidet.

Av Egil M Solberg | 09.01.2020 10:36:22

Fritidsbåt: I løpet av første halvår i fjor omkom uvanlig få i fritidsbåtulykker her til lands. Dessverre bød sommeren på mange alvorlige ulykker, og flere omkom i juli og august enn i hele første halvår til sammen.

Rogaland var ett av de fylkene hvor flest omkom i ulykker med fritidsbåter i 2019. Trøndelag (5), Nordland (4), Troms (4), Rogaland (3) og Møre og Romsdal (3) hadde flest omkomne.

Totalt registrerte Sjøfartsdirektoratet 28 dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåter i 2019. Dette er en økning på fire personer fra 2018.

– Etter fjorårets nedgang i ulykker er det trist å se at kurven igjen peker oppover, sier seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng.

Han opplyser at vi nå nærmer oss de siste 19 årenes gjennomsnittstall som er 32 omkomne i året.

– Sjøfartsdirektoratet har en nullvisjon om at ingen skal miste livet ved bruk av fritidsbåt. Vi vil derfor, i samarbeid med andre, intensivere det forebyggende arbeidet for å prøve å påvirke utviklingen, sier han.

Flest menn

27 av de 28 omkomne i 2019 var menn. Gjennomsnittsalderen på de omkomne var 51 år, mens den yngste av de var 20 år.

De aller fleste ulykkene innebærer at den omkomne på en eller annen måte har havnet i vannet.

I ti av tilfellene har båten kantret, men mange av ulykkene (12) skyldes fall over bord uten at fartøyet er skadet eller har kantret.

Slike ulykker skjer for eksempel ved trekking av garn, stangfiske eller som følge av at en får tau i propellen.

Fire av de omkomne falt i vannet når de var på vei om bord eller til land, mens båten lå til kai.

Fire personer omkom som følge av grunnstøtinger, fordelt på tre ulykker. Samtlige skjedde på nattestid.

Vest kunne ha reddet flere

Siden 2015 har det vært påbudt å ha på flyteutstyr i båter under 8 meter som er i fart. Likevel manglet over halvparten av de omkomne flytevest.

I fire av dødsulykkene er det uvisst om flytevest ble brukt eller ikke.

– Vi ser at folk generelt er blitt flinkere å benytte flyteutstyr, men ulykkestallene viser likevel at for mange velger bort dette enkle og gode sikkerhetstiltaket.

Bruk av flyteutstyr kunne utvilsomt ha hindret flere av dødsfallene i 2019.

– Det er også viktig at alle sørger for å ha utstyr som gjør det mulig å varsle hvis de kommer ut for en ulykke, sier seksjonssjefen.

Flere nyheter: