Menu
Foto: Ørn E. Borgen / NTB

27 673 uføretrygdede i Rogaland

Ved utgangen av 2. kvartal 2022 var det 27 673 personer som mottok uføretrygd i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 19.08.2022 12:32:34

Arbeidsmarked: Dette er en svak nedgang på 71 personer fra forrige kvartal, men en økning på 232 personer sammenliknet med 2. kvartal i 2021.

Økningen fra samme kvartal i fjor tilsvarer en økning på 0,8 prosent.

Antallet som mottar uføretrygd i Rogaland utgjør nå 8,9 prosent av befolkningen.

Snittet for landet er på 10,5 prosent, og det er kun fylkene Oslo og Vestland som har lavere andel med henholdsvis 6,3 og 8,7 prosent.

– Noe av grunnen til at vi ser en nedgang fra forrige kvartal har sammenheng med at en lavere andel har gått fra å motta arbeidsavklaringspenger til å motta uføretrygd ettersom de har fått forlenget retten til arbeidsavklaringspenger, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Når vi korrigerer for befolkningsutviklingen går andelen som mottar uføretrygd faktisk ned sammenlignet med samme kvartal i fjor, selv om antall mottakere har gått opp, sier Haftorsen.

1 927 i alderen 18 til 29 år mottok uføretrygd ved utgangen av 2. kvartal 2022. Dette er en svak nedgang sammenlignet med i fjor, men utgjør fortsatt 2,7 prosent av befolkningen mellom 18 til 29 år.

Store forskjeller mellom kommunene

Blant de mest befolkningsrike kommunene skiller Eigersund og Karmøy seg ut med en andel på henholdsvis 12,5 og 12,2 prosent av befolkningen.

Haugesund har 10,9 prosent, mens Sandnes og Stavanger har 8,3 og 7,5 prosent. Sola kommune har lavest andel i fylket med en andel på 6,7 prosent.

– Grunnen til at det er store forskjeller mellom kommunene har blant annet sammenheng med alderssammensetning, utdanningsnivå og næringsstruktur, sier Haftorsen.

Kommuneoversikt (18-67 år) som mottar uføretrygd:

Lund: 15,2%
Sokndal: 14,0%
Eigersund: 12,5%
Karmøy: 12,2%
Bokn: 12,0%
Haugesund: 10,9%
Utsira: 10,9%
Sauda: 10,5%
Bjerkreim: 10,3%
Hå: 10,0%
Strand: 9,9%
Suldal: 9,6%
Tysvær: 9,6%
Klepp: 9,4%
Time: 8,8%
Vindafjord: 8,7%
Randaberg: 8,6%
Kvitsøy: 8,6%
Gjesdal: 8,4%
Sandnes: 8,3%
Hjelmeland: 7,8%
Stavanger: 7,5%
Sola: 6,7%

Flere nyheter: