Menu
I perioden januar til november i år har 268 russiske statsborgere søkt om asyl i Norge, ifølge Utlendingsdirektoratet. Foto: Lise Åserud / NTB

268 russere har søkt asyl i Norge

I løpet av de første elleve månedene i 2022 har 268 russiske statsborgere søkt om asyl i Norge.

Av NTB | 28.12.2022 13:15:23

Politikk: Av dem var 95 kvinner og 173 menn.

Det kommer fram i Utlendingsdirektoratets (UDI) asylstatistikk for perioden januar til november 2022.

Tallet har økt med 43 fra forrige måned, da det var registrert totalt 225 asylsøknader fra russiske statsborgere.

I tillegg har 84 russere søkt om såkalt kollektiv beskyttelse i Norge. I utgangspunktet omfatter ordningen kun ukrainere på flukt fra Ukraina, men russiske statsborgere kan i enkelte tilfeller oppfylle kriteriene.

Det er i hovedsak voksne russiske kvinner og russiske menn som har søkt, med henholdsvis 46 og 38 søknader.

Kollektiv beskyttelse gir midlertidig beskyttelse i ett år, men danner ikke grunnlag for permanent opphold. Den kan imidlertid fornyes dersom situasjonen i Ukraina vedvarer.

(©NTB)

Flere nyheter: