reklame
Menu
260 innsatte i norske fengsler er blitt løslatt opptil en måned før tiden for å unngå koronasmitte i fengslene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

260 innsatte løslatt fra fengsel før tiden – alle innsatte er nå på enerom

Norske fengsler har nå løslatt til sammen 260 innsatte som ledd i arbeidet med å hindre koronasmitte. Det betyr at ingen innsatte bor på samme rom.

Av NTB | 08.04.2020 13:48:36

Kriminalitet og rettsvesen: De innsatte er løslatt fra fengsel tidligere enn hva de i utgangspunktet skulle ha vært, opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet. Dette har vært ett av kriminalomsorgens tiltak for å redusere risikoen for koronasmitte i fengslene.

De innsatte er blitt løslatt mellom 10 og 30 dager før de ellers ville blitt. Det er gjort vurdering av om det er trygt å løslate hver enkelt innsatt.

Nesten halvparten av de tidligløslatte har sonet i Kriminalomsorgens region øst. 51 har sonet i region sørvest, som omfatter Rogaland og Agder.

Det er også gitt 50 løslatelser for straffegjennomføring i regi av de såkalte friomsorgskontorene – dette gjelder blant annet de som avtjener samfunnsstraff eller soner i behandlingsinstitusjon.

Flere nyheter: