fbpx
Menu
FOTO: Privat

260.000 for å bekjempe fattigdom

På Karmøy har kampanjeselskapet «Kjør for Livet AS» fått tildelt 260.000 kroner. Pengene skal bidra til at barn i lavinntektsfamilier får delta på aktiviteter sammen med sine venner.

Av Egil M Solberg | 14.05.2019 07:59:10

Fattigdom: – En god oppvekst er viktig for barn og unges videre utvikling. Vi må derfor sørge for at barn og unge får gode minner fra oppveksten, gjennom blant annet å kunne delta på sosiale aktiviteter og på ferier, sier ordførerkandidat Rune Midtun i Karmøy Fremskrittsparti.

Han vil bidra til at barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier får delta på aktiviteter sammen med sine venner.

– Det bidrar til tilhørighet og er viktig for å forhindre utenforskap blant barn og unge, sier han.

Regjeringen har et mål om at alle barn og unge skal få delta jevnlig på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

– Tilbudene midlene gis til er varierte, og skal sikre at barn og unge kan være med både på hverdagslige fritidsaktiviteter, og å få reise på ferie, understreker han.

Midlene i tilskuddsordningen gis blant annet til lag, foreninger og organisasjoner i kommunene som skal gi barn og unge en større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud.

Tiltaket er et fritidstilbud for ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus på mestring, inkludering, trivsel og trygghet.

Tiltak for integrering

I tillegg, har tilskuddsordningen gitt Karmøy Kommune støtte på kroner 150.000,- for «sunn livsstil for flyktningbarn og ungdom».

– Tiltaket skal bidra til å styrke integrering av flyktningbarn- og ungdom bosatt i Karmøy Kommune, forteller ordførerkandidaten.

Tilskuddsordningen er midler til organisasjoner, kommuner og private som skal gi barn og unge et rikere aktivitetstilbud, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, sier Silje Hjemdal, medlem av familie og kulturkomiteen for FrP på Stortinget.

Flere nyheter: