reklame for smiaa
Menu
FOTO: Karmsund Havn IKS

25,3 mill til landstrøm

Karmsund Havn og Haugaland Kraft er i sitt felles selskap, Havnekraft AS, tildelt 25,3 millioner kroner i støtte fra ENOVA for å tilrettelegge for landstrøm for Haugesund Cruise Terminal, Garpeskjær.

Av Egil M Solberg | 19.06.2020 10:52:11

Næringsliv: I mars etablerte Karmsund Havn og Haugaland Kraft et felles selskap, Havnekraft AS.

Selskapet har som formål å utvikle, eie og drifte landstrømanlegg, samt virksomhet knyttet til dette.

Havnekraft AS søkte i april om støtte til investering i landstrømanlegg på Haugesund Cruise Terminal, Garpeskjær, igjennom Enovas støtteording «Støtte til Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading.»

Det omsøkte anlegget er et høyspentanlegg, som skal benyttes til cruiseskip som anløper terminalen, samt infrastruktur som muliggjør lavspenttilkobling på
samme anlegg av andre typer skip utenfor cruisesesongen.

I dag tildelte Statssekretær Mathias Fischer fra Klima- og miljødepartementet Havnekraft 25,3 millioner kroner til anlegget, på vegne av Enova.

– Haugesund har hatt en eventyrlig vekst i cruisesegmentet på få år, og i 2021 ventes nærmere 400.000 passasjerer, fordelt på 119 anløp.

– For at vi skal kunne fortsette å vokse innen cruisesegmentet, er det en forutsetning at vi får på plass landstrøm, ettersom både administrasjon, styre og eiere er opptatt av at Karmsund Havns grønne profil skal være gjennomgående i alle våre segmenter.

– Tilskuddet er helt avgjørende for at Havnekraftskal kunne gjennomføre investeringen, og vi er svært glade for at Klima- og miljødepartementet har rigget Enova med ordningen, som vil gi store utslippsbesparelser fra første tilkobling.

Det sier havnedirektør Tore Gautesen.

Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft AS støtter uttalelsen og legger til:

– Som premissleverandør for det grønne skiftet er det knyttet høye forventninger til fornybarnæringens bidrag til en bærekraftig utvikling.

– Vår målsetting er at landstrøm skal være tilgjengelig i alle havner i vårt område og tildelingen i dag fra Enova er et stort bidrag på veien til dette målet.

Flere nyheter: