Menu
En positiv covid-19 antigen hurtigtest. Foto: Erik Johansen / NTB

25 % var sykemeldt med korona 1. kvartal

En fjerdedel av arbeidstakerne i Rogaland var sykemeldt med korona i 1. kvartal 2022.

Av Egil M Solberg | 02.06.2022 08:11:51

Koronapandemi: Det legemeldte sykefraværet i Rogaland var på 5,6 prosent i 1. kvartal 2022, viser ferske tall fra NAV.

Legemeldt sykefravær, som er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk, gikk opp 11,5 prosent sammenlignet med 1. kvartal i 2021.

Oslo var det eneste fylket som har lavere sykefravær enn Rogaland. Snittet for Norge var på 6,2 prosent.

Kraftig økning i tapte dagsverk grunnet sykdommer i luftveiene

De vanligvis to største diagnosegruppene, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, utgjorde henholdsvis 26,6 prosent og 19,3 prosent av det totale legemeldte sykefraværet.

Diagnosegruppen sykdommer i luftveiene hadde en kraftig økning i tapte dagsverk i 1. kvartal 2022.

24,1 prosent av de sykemeldte hadde sykdom i luftveiene. I samme periode i fjor var andelen på 7,1 prosent.

– Økningen i det legemeldte sykefraværet de første tre månedene av 2022 skyldtes i stor grad en høy andel med koronarelatert sykefravær. Denne utviklingen nådde toppen i uke 8, og vi har siden sett en gradvis nedadgående trend i det totale sykefraværet. Vi forventer derfor at det totale sykefraværet vil gå ned i påfølgende kvartal, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Helse- og sosialtjenester er næringsgruppen hvor sykefraværet er høyest med 8,7 prosent.

Høyest sykefravær på Haugalandet

Kommunene med høyest legemeldt sykefravær i Rogaland er Bokn med en andel på 6,6 prosent, og Karmøy, Tysvær og Haugesund hadde en andel på 6,3 prosent.

Lavest sykefravær har Utsira med en andel på 4,3 prosent.

Fortsatt størst økning blant unge

Sykefraværet økte for både kvinner og menn i 1. kvartal 2022, og størst økning var det blant menn.

Det var svakest endring blant de eldste aldersgruppene, mens økningen var størst blant de yngste aldersgruppene.

Aldersgruppen 60-64 år hadde det høyeste sykefraværet.

Flere nyheter: