powergym
Menu
Idrett barn

2,3 milliarder i spillemidler

Kulturdepartementet har besluttet å fordele 2 263 millioner kroner til idrettsformål i 2015. Beløpet er 403 millioner kroner høyere enn i 2014.

Av Egil M Solberg | 22.07.2015 16:18:50

13 prosent av pengene går direkte som kontantoverføring til lagene i hver kommune.

Årets fordeling av spillemidler innebærer en betydelig styrking av rammebetingelsene for lokalidretten i Norge, melder regjeringen.no.

Det er idrettsrådet som står for utdelingen av midlene.