Menu
Ett av USAs mange koronaofre, Graciela Ruiz Martinez, fikk en begravelsesseremoni i sitt eget hjem i Queens, New York. Foto: John Minchillo / AP / NTB

2020 er USAs dødeligste år noensinne – forventet levealder kan falle med tre år

Det vil bli registrert over 3 millioner dødsfall i USA i 2020. Det er en økning på 15 prosent fra 2019, den største prosentvise økningen siden 1918.

Av NTB | 22.12.2020 04:38:15

Medisin og helse: I 1918 døde det 46 prosent flere folk i USA enn i året før. I likhet med i 2020 var også 1918 et år i pandemiens tegn, da USA som resten av verden slet med spanskesyken. Samtidig døde flere titusener amerikanere i 1. verdenskrig det året.

De endelige tallene for hvor mange som dør i 2020, er ikke klare før et godt stykke over nyttår. Men anslagene sier at USA vil registrere 3,2 millioner dødsfall, 15 prosent flere enn i 2019.

Dødstallene stiger naturlig nok år for år på grunn av befolkningsveksten, men andelen av befolkningen som døde, sank i 2019 på grunn av framskritt i behandlingen av hjertesyke og kreftpasienter. Da steg forventet levealder med flere uker.

I år er det ventet at den forventede levealderen vil synke med så mye som tre år, sier Robert Andersen i USAs smitteverninstitutt.

Det har også vært en vekst i dødsfall på grunn av andre sykdommer. En økning i dødsfall på grunn av lungebetennelse kan være koronatilfeller som gikk under radaren i starten av året, men også for hjertesykdom, diabetes og demens har dødeligheten økt i år.

Flere av disse tilfellene kan imidlertid være knyttet til korona på grunn av et svekket immunforsvar eller at det har vært vanskeligere å få hjelpen man trenger.

Begge disse gruppene knyttes også til koronapandemien som et eksempel på at sykdommen tar liv også blant dem som ikke er smittet.

For eksempel har koronarestriksjoner gjort det vanskeligere for narkolangere å få tak i stoff, noe som har gjort at det er blitt blandet inn fentanyl i heroin, kokain og amfetamin.

Den kraftige veksten i dødsfall i år tilskrives koronaviruset. USA har registrert flere koronadødsfall enn noen annet land, og har så langt registrert rundt 320.000 koronadødsfall.

Antall selvmord falt i USA i 2019 sammenlignet med 2018-tallene, men ser ut til å øke igjen i år. Overdosedødsfallene stiger også kraftig.

(©NTB)

Flere nyheter: