Menu
Foto: Jil Yngland / NTB

2 pasienter får intensivbehandling

Presset på sykehusene er fortsatt høyt i forbindelse med koronapandemien. I dag er det 27 pasienter innlagt i Helse Fonna og 2 av disse får intensivbehandling.

Av Egil M Solberg | 10.03.2022 13:48:37

Koronapandemi: Det er 21 pasienter innlagt med covid-19 på Haugesund sykehus og 6 ved Stord sykehus.

De to intensivpasientene er begge over 65 år gamle. Den ene ligger på Haugesund sykehus og den andre på Stord sykehus.

Det er forøvrig 151 medarbeidere i koronarelatert fravær i helseforetaket per i dag.

Det er vært et vedvarende høyt antall koronapasienter på sykehusene over tid nå.

Flere nyheter: