Menu
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

2 500 nye syke registrert i går

I løpet av tirsdagen ble 2 500 nye sykefraværstilfeller meldt inn til NAV. Her er det påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset (Covid-19). Siden 9. mars er det registrert 16.200 tilfeller.

Av Egil M Solberg | 18.03.2020 12:16:44

Koronakrisen: Sykefraværstilfellene i denne publiseringen bør tolkes med varsomhet, skriver NAV på sine nettsider.

Statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet.

De fleste store EPJ-systemer (sykmeldernes elektroniske pasientjournalsystemer) er oppdatert med den nye koden for covid-19. Det tar noe tid før alle EPJ-systemer er oppdatert med kode for covid-19, og noe av økningen i sykmeldinger med covid-19 fremover kan derfor komme fra økt utbredelse på systemsiden, blir det opplyst.

I tillegg leverer sykehus sykmeldinger på papir, og disse fanges ikke opp elektronisk (papirsykmeldinger samles opp og lastes inn i datavarehus månedlig).

I sum underrapporterer vi de faktiske forhold noe, melder NAV.

Flere nyheter: