reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
I desember 2019 fikk MS Fjordøy støtte fra regjeringens program til å bli ombygd til batterielektrisk drift. ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

19,5 million for elektrisk båt til Røvær

Rogaland fylkeskommune får 19,5 millioner kroner for å bygge om den andre hurtigbåten som trafikkerer Røvær-Feøy-Haugesund til batteridrift.

Av Egil M Solberg | 26.11.2020 14:42:37

Klimatiltak: I dag offentliggjøres tildeling av penger fra den blågrønne regjeringen, via ordningen Klimasats, til mer klimavennlige hurtigbåter.

Rogaland fylkeskommune får 19,5 millioner kroner for å bygge om den andre hurtigbåten som trafikkerer Røvær-Feøy-Haugesund til batteridrift.

– Dette kan bli første helelektriske fylkeskommunale hurtigbåtsamband. Vi er heldige som har en blågrønn regjering som står på for å få på plass ny teknologi og få til utslippskutt, sier Aleksander Stokkebø (H), Solveig Ege Tengesdal (Krf) og Kjartan Alexander Lunde (V).

MS Fjordled og MS Fjordøy er katamaraner som betjener anløpet mellom Haugesund, Røvær, Feøy og Vibrandsøy.

Andre tiltakspakke

I desember 2019 fikk MS Fjordøy støtte fra regjeringens program til å bli ombygd til batterielektrisk drift. I tillegg kom det da penger fra Enova til å etablere ladeinfrastruktur.

I dag er det MS Fjordled som får støtte for å bli ombygd til batterielektrisk drift.

– Å gjøre det mulig å modne fram lav- og nullutslippsteknologier som batteri og hydrogen er avgjørende for å få til omstilling, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H).

– Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, og å stimulere til utvikling av lav- og nullutslippsløsninger innen alle fartøyskategorier, sier Solveig Ege Tengesdal (Krf).

– Tradisjonelle hurtigbåter har mer enn fire ganger så høye utslipp av CO2 per passasjer per kilometer enn flyreiser, og bruker over 80 millioner liter diesel årlig i Norge. Det er derfor et stort potensial for utslippskutt både i Norge og internasjonalt ved å utvikle nye energiløsninger for hurtigbåter, sier Kjartan Alexander Lunde (V).

FAKTA

Regjeringen har som mål at vi skal bort fra fossile drivstoff i all transport. Derfor gjennomfører regjeringen nå en stor satsing på grønn skipsfart.

80 grønne ferger er allerede under bygging. Det satses også kraftig på omstillingen av hurtigbåtene.

Regjeringen har avsatt 80 millioner kroner i 2020 som nå blir fordelt, i tillegg er det avsatt tilsvarende beløp i 2021.

Flere nyheter: