Menu
Rådmann Vibeke Vikse Johnsen kan glede seg over et rekordresultat i kommunen for 2021. FOTO: Karmøy kommune

186,7 millioner i pluss for Karmøy

Med et netto driftsresultat på 186,7 millioner kroner viser foreløpige regnskapstall for Karmøy kommune et svært godt resultat for 2021. Dette til tross for en krevende og uforutsigbar pandemi.

Av Egil M Solberg | 02.03.2022 07:39:19

Kommuneøkonomi: 186,7 millioner kroner tilsvarer 5,2 prosent av driftsinntektene som totalt var på 3,6 milliarder i Karmøy kommune i fjor. Dette er godt over måltallet på 1,75 prosent som skal til for økonomisk balanse i kommunene.

Årsaken til et bedre resultat enn budsjettert, er i stor grad bedre skatteinngang enn forventet. Som største eier i Haugaland Kraft bidrar også høye strømpriser til det gode resultatet.

For 2021 fikk Karmøy 115 millioner kroner ekstra i inntekter fra skatt og inntektsutjevning.

– En slik merinntekt gir kommunen en flott mulighet for å betale ned på framtidige investeringer. Da kan kommunen bruke mindre av inntektene på å betjene renter og avdrag, og mer på å ivareta viktige driftsoppgaver, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Investerer for 1 milliard

Kommunen investerte for 441 millioner kroner i 2021. En av de største investeringene er Stangaland skole. Det skal fortsatt investeres betydelig i kommunen også i 2022 og planlagte investeringer utgjør i underkant av en milliard kroner.

Arbeidet med nytt sykehjem i Skudeneshavn pågår for fullt, og på Vormedal pågår arbeidet med ny idrettshall.

– Arbeidet med ny skole på Vea fortsetter og det planlegges oppgradering av uteområdene i barnehagene våre. I tillegg skal det blant annet investeres i nytt beredskapssenter i samarbeid med andre kommuner, og satsingen på historiske Avaldsnes fortsetter.

– Innenfor vann, avløp og renovasjon skal vi investere betydelig i nytt ledningsnett og renseanlegg. I Borgaredalen arbeides det med en ny og framtidsrettet miljøstasjon, sier hun.

Utfordringer i årene fremover

– Det er likevel viktig å ta med seg at behovet for kommunale tjenester øker mer enn inntektene våre framover. Dette er grunnen til at vi er opptatt av innovasjon, effektivisering og prioritering. Vi må rigger Karmøy kommune for årene som kommer og sikrer gode tjenestetilbud også i framtiden, sier rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Flere nyheter: