Menu
Oslo politidistrikt satte flest mindreårige på celle i fjor. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

179 mindreårige satt på celle i Oslo i fjor

Oslo politidistrikt satte 179 mindreårige på celle i fjor. Det utgjør nesten 90 prosent av innlåsingene av mindreårige på landsbasis.

Av NTB | 23.07.2020 12:17:52

Kriminalitet og rettsvesen: Det fremgår av årsrapporten om arrestforhold som ble publisert torsdag. Totalt fremstilte politiet mindreårige for arrest i 818 forhold i 2019.

Årsakene til at de mindreårige ble satt på celle, skyldes i hovedsak vold, narkotika, våpen, trusler eller ran.

I 278 tilfeller ble den mindreårige satt i arrest på celle. 248 av sakene skjedde i Oslo og var fordelt på 179 personer. 20 av dem som endte på cella, var 15 år.

Totalt 18 mindreårige i Oslo politidistrikt satt på cella i over ett døgn. Lengst satt en 17-årig jente som var på cella i 38,47 timer.

– Politiet ønsker i utgangspunktet ikke å sette mindreårige i arrest. Det er noe man kun gjør i ytterste konsekvens og i tilfeller hvor mindreårige har begått alvorlig kriminalitet, sier seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratet i en pressemelding.

Trøndelag hadde nest flest mindreårige på celle med totalt åtte tilfeller i fjor. Deretter fulgte Øst og Agder med henholdsvis fem og fire.

På landsbasis var det ingen under 15 år som ble låst inn på celle i fjor.

Likevel har det vært en kraftig nedgang de fem siste årene. Fra 2014 til 2019 sank antallet arrestasjoner fra 50.721 til 33.848, noe som er en nedgang på 33 prosent.

I fjor ble flest arrestasjoner utført i politidistriktene Oslo (7.670), Øst (4.104), Trøndelag (3.708) og Sørvest (3.262)

I andre enden av skalaen er Finnmark (528), Innlandet (1.075), Troms (1.126) og Møre og Romsdal (1.157).

Slike løslatelser er det ikke rapportert om i andre politidistrikter.

Likevel melder flere politidistrikter at manglende varetektsplass noen ganger fører til at arrestanter blir sittende i arrest ut over 48 timer.

Totalt 4 181 arrestanter ble overført til kriminalomsorgen i 2019.

317 av disse satt inntil 72 timer i arrest, som er den maksimale grensen etter straffeprosessloven. Den klare hovedregelen er likevel en frist på 48 timer.

I Finnmark ble det oversitting i 4,7 prosent av arrestasjonene som ikke omhandlet utlendingsloven. I Oslo var andel 4,4 prosent.

I Sørøst endte kun 0,6 av slike saker med oversitting, noe som er 0,1 prosentpoeng bedre enn Nordland og Trøndelag.

I de 320 tilfellene mindreårige ble fremstilt for arrest i Oslo, var det 72 som resulterte i at vedkommende ikke ble satt på celle. Da ble de satt på et kontor, avhørsrom, gang eller lignende mens de ventet på å bli hentet av foreldre, foresatte eller barnevernet.

I fjor foretok politiet til sammen 33.848 pågripelser og innbringelser, uavhengig av alder. Det er en økning på tre prosent.

Det fremgår videre at Oslo politidistrikt hadde 18 tilfeller der innsatte ble løslatt fordi det ikke var varetektsplass tilgjengelig.

I totalt 486 av tilfellene hvor en person ble tatt med til politiarrest, satt vedkommende over 48 timer i arrest. Det gir en prosentandel på 1,4. I toppåret 2013 var andelen over åtte prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: