Menu
domstol konfliktråd
ARKIVBILDE: Domstolen / Konfliktrådet

17 % økning i saker til Konfliktrådet

Innbyggere meldte inn 257 sivile saker i 2019, en økning på 17 % fra året før.

Av Egil M Solberg | 09.01.2020 12:07:57

Konfliktråd: Politi og påtale har i Sør–vest et stort fokus på Konfliktråd som alternativ straffereaksjon i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, samt overfører saker sivilt etter samtykke fra partene, heter det i en pressemelding fra Konfliktrådet i dag.

Innbyggere meldte inn 257 sivile saker, en økning på 17 % fra 2018, som er høyest økning i landet.

Oppgangen kan skyldes økt kunnskap om gratistilbudet Konfliktrådet tilbyr, blir det opplyst.

Den største saksmengden omhandler mindre tyverier (tidligere kalt naskeri), vold, narkotika og skadeverk.

Politi og Konfliktråd har tro på at det er både kriminalitets forebyggende og samfunnsnyttig at privatpersoner, handelsstand og kommuner med flere tar seg tid til å anmelde for eksempel mindre tyverier og skadeverk med mer begått av barn og unge.

Disse sakene egner seg svært godt i Konfliktråd ved å la den unge sammen med verge tilstede (basert på frivillig samtykke) få anledning å høre konsekvensene handlingen har hatt for de direkte og andre berørte, samt få anledning å gjenopprette, skriver Konfliktrådet.

Antall unge lovbrytere som har fått oppfølging i Konfliktråd, ungdomsoppfølging eller idømt ungdomsstraff har gått noe ned, men er allikevel høyt.

Sør-vest har 88 straffegjennomføringer i 2019 (21 mindre enn i 2018).

Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Flere nyheter: