Menu
Snusbruken går stadig opp i Norge, viser tall fra SSB. Foto: Erlend Aas / NTB

15 prosent av befolkningen snuser daglig

Andelen daglige snusere har gått opp til 15 prosent i 2021 fra 13 prosent i 2020.

Av NTB | 18.01.2022 11:51:06

medisin og helse: – Andelen daglige snusbrukere er nå på det høyeste den har vært noen gang. På ti år har andelen i befolkningen som bruker snus daglig, nesten doblet seg, fra 8 til 15 prosent, sier konsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner bruker snus daglig. Blant menn er andelen 21 prosent, mens den er 8 prosent for kvinner.

Nedgangen har vært mindre markant hos kvinner enn hos menn. I 2021 var det klart flere kvinner enn menn som røykte. 9 prosent av norske kvinner røyker daglig, mot 6 prosent av menn.

– Personer i alderen 55–64 år røyker mest, selv om også andelen dagligrøykere i denne gruppen har sunket fra 2020, fra 17 til 14 prosent, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

– For 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Norge er, så vidt vi vet, det landet i verden som har hatt den bratteste nedgangen i antall dagligrøykere, sier han til NTB.

Han mener at røykeslutt er det aller viktigste man gjør for helsa, og sier at noe av det viktigste helsemyndighetene gjør er å sørge for at ikke nye generasjoner begynner å røyke.

– Det er ekstra gledelig at svært få unge oppgir at de røyker (16-24 år = 1 prosent daglig).

Helsedirektoratets app Slutta er i år 10 år, og den er lastet ned over en million ganger.

– Vi får tilbakemeldinger om at de som bruker appen, synes den er veldig motiverende når de slutter, sier han.

Andelen som røyker, har på sin side de siste årene gått kraftig ned. I 2021 var det 8 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år som opplyste at de røyker daglig, en svak nedgang fra 2020, da andelen var 9 prosent.

Fungerende avdelingsdirektør Erlend Bø for miljø og helse i Helsedirektoratet syns det er gledelig å se at andelen røykere blir lavere.

(©NTB)

Flere nyheter: