Menu
– Flere nye smittetilfellet i Haugesund har tilknytning til utbruddet på Aibel, sier kommuneoverlege Jostein Helgeland. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

12 nye smittet i Haugesund

Det er 12 nye personer som er smittet med covid-19 i Haugesund siste døgn.

Av Egil M Solberg | 09.03.2021 11:14:51

Koronapandemi: Kommuneoverlege Jostein Helgeland kunne tirsdag formiddag opplyse at det nok en gang er avdekket et stort antall smittede.

– Personene som er smittet er en del av en avgrenset gruppe, men situasjonen er uoversiktlig, sier Helgeland.

Haugesund kommune er for tiden på risikonivå 3. Risikonivå 3 sier noe om antall tilfeller de siste 14 dager per 100 000 innbyggere, og utbredelsen av smitten i kommunen.

Det er Folkehelseinstituttet som har utarbeidet 5 ulike risikonivå i arbeidet med koronasmitte.

Nivå 4 skjer når: Det er høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press på sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.

Kan bli flere tiltak

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen har kalt inn til et ekstraordinært
formannskapsmøte onsdag 10. mars for å orientere de folkevalgte om situasjonen.

Haugesund kommune vurderer fortløpende om det er aktuelt å heve risikonivået til nivå 4.

Nivå. 4

Les mer om hva smittenivåene innebærer på nettsidene til FHI.

Flere nyheter: