Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

12 000 på arbeidsavklaring i Rogaland

Ved utgangen av 2. kvartal 2022 mottok 11 999 personer i Rogaland arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er 152 flere enn ved utgangen av mars, og 830 flere sammenlignet med 2. kvartal 2021.

Av Egil M Solberg | 18.08.2022 14:39:50

Arbeidsmarked: Økningen fra 2. kvartal 2021 tilsvarer en økning på 7,4 prosent.

Antallet AAP-mottakere per 2. kvartal 2022 utgjør 3,9 prosent av befolkningen mellom 18 til 66 år.

På landsbasis er andelen den samme.

– Økningen i antall AAP-mottakere skyldes i hovedsak at en del har fått forlenget retten til AAP. Det betyr at det er færre som har sluttet å motta ytelsen, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Av de store diagnosegruppene utgjør psykiske lidelser den største gruppen med 43 prosent av mottakerne i Rogaland. Muskel- og skjelettlidelser utgjør 31 prosent.

2 557 personer i aldersgruppen 18 til 29 år mottar AAP. For de under 30 år utgjør gruppen med psykiske lidelser 72 prosent av mottakerne.

Kommuneoversikt – andel personer av befolkningen (18 – 66 år) som mottar AAP:

Gjesdal: 4,6%
Sandnes: 4,5%
Haugesund: 4,4%
Karmøy: 4,4%
Randaberg: 4,3%
Strand: 4,3%
Bokn: 4,3%
Klepp: 4,2%
Lund: 4,1%
Time: 4,0%
Suldal: 4,0%
Sauda: 4,0%
Bjerkreim: 3,9%
Tysvær: 3,9%
Eigersund: 3,8%
Sokndal: 3,7%
Hå: 3,7%
Stavanger: 3,4%
Vindafjord: 3,3%
Sola: 2,9%
Kvitsøy: 2,3%
Utsira: 2,3%
Hjelmeland: 2,0%

KILDE: NAV Rogaland

Flere nyheter: