Menu
ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

117,9 mill i overskudd for Haugesund sparebank

Haugesund Sparebank har i dag lagt frem resultatet for 2020. I 2020 kom banken ut med et årsresultat etter skatt på kr 117,9 mill.

Av Egil M Solberg | 26.02.2021 09:14:06

Næringsliv: Banken opplyser i en pressemelding at de er godt fornøyd med resultatet.

– Mange privatpersoner i vår region ble permittert eller mistet jobben sin. Det er klart dette har påvirket kundene våre, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre.

– Hovedfokuset til alle ansatte har vært å være der for kundene, bistå med avdragsfrihet, garanterte statslån eller andre typer lån til bedrifter, hjelp til å forstå kontantstøtteordningen, lån til hytter, boliger eller oppussing når vi ikke kunne reise og hadde mer tid hjemme, sier Haraldson.

Til tross for utfordringene i koronaåret har banken tjent gode penger på sine kunder. Noe av årsaken har vært at banken har tatt grep på kostnadssiden.

– I et år som dette har det vært særdeles viktig å redusere kostnadsprosenten, og effektivisering og aktiv kostnadsstyring har gitt resultater. Dette er dermed ett år vi kan si oss svært godt fornøyd med, sier banksjefen.

Av resultatet på 117,9 millioner kroner er det foreslått avsatt 3 millioner kroner til gavefond, samt at 16,6 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne, hvorav 13,5 millioner kroner er foreslått utdelt som utbytte, mens 71,7 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning.

27,4 millioner går til fond for urealiserte gevinster og 5,2 millioner til renter på fondsobligasjoner.

Flere nyheter: