Menu
Det er lokalpolitikerne som representerer regjeringspartiene som i dag har sendt ut en pressemelding. Fra venstre: May Britt Vihovde (V), Tom Landås (Krf), Svein Erik Indbjo (FrP) og Harald Larssen Lønning (H). FOTO: Haugesund kommune

10 nye studieplasser til sykepleien

Regjeringen foreslår 10 nye studieplasser til sykepleierutdanning ved Høgskulen på Vestlandet i forslaget til statsbudsjettet for 2020.

Av Egil M Solberg | 05.09.2019 10:08:21

Skole: Det er bred enighet blant politikerne i kommunen om at dette er et godt og nødvendig tiltak.

Iselin Nybø (V)

– Det er et stort behov for mer arbeidskraft innenfor helse- og omsorgssektoren, og for sykepleiere spesielt. Regjeringen er opptatt at vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn. Vi bidrar derfor med penger til flere studieplasser som vil være med på å ruste regionen for fremtiden, og jeg er glad for at dette nå kommer på plass, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Varaordfører May Britt Vihovde (V) støtter ministerens uttalelse og har tro på at mange av studieplassene havner i Haugesund.

– Jeg har en klar forventning om at inntil halvparten av disse studieplassen blir lokalisert ved HVL, campus Haugesund. Vi har behov for flere sykepleiere i vår region, og trenger dermed flere studieplasser, sier Vihovde (V).

I FrP er de også opptatt av problemstillingen.

– Svein Erik Indbjo (FrP) er helt enig med Vihovde. Og sier videre at han håper at Helse Fonna stiller opp med nok praksisplasser for de nye studentene.
-Så bra! Regionbyen Haugesund styrker seg også som studentby med dette.

Gledelig! Vi ønsker å være i front som en innovativ by innen helse- og omsorg og er glad for at miljøet blir styrket med flere studieplasser, sier Tom Landås (Krf)

– Dette er fantastiske nyheter. Vi trenger flere studieplasser for å dekke behovet nå og i fremtiden. Haugalandet trenger flere sykepleiere i årene fremover. Det vil være svært viktig å få disse plassene til HVL, sier Harald Larssen Lønning (H).

Strategiske studieplasser

Det foreslås 10 nye strategiske studieplasser som brukes for å bygge opp studietilbudet innen sykepleie. Studieplassene tildeles som 4-årige i kategori D. 10 studieplasser vil fullt opptrappet etter fire år bety en styrking på 40 studieplasser.

Sykepleierutdanningene er 3-årige, og en del institusjoner tilbyr sykepleierutdanning som deltidstilbud med opptak annet hvert år.

– Denne tildelingen vil derfor gi Høgskulen på Vestlandet mulighet til å øke opptaket utover de plassene vi nå tildeler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Nybø.

Ifølge pressemeldingen har regjeringen som mål å øke tilgangen på utdanning for å møte økende og skiftende behov for kompetanse. Tilgangen på gode praksisplasser kan innebære en begrensning i antall studieplasser institusjonene kan tilby.

Det er derfor viktig med et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene våre og arbeidslivet for å bidra til å møte behovet både nå og i årene fremover, heter det i meldingen.

Flere nyheter: