reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

1 400 færre arbeidsledige

Det er nå 5,3 prosent helt ledige i Rogaland. Det er en nedgang på 673 helt ledige den siste uken. Blant de delvis ledige er det også nedgang. Samlet er det nesten 1 400 færre ledige.

Av Egil M Solberg | 16.06.2020 16:04:05

Arbeidsledighet: Det er en nedgang i antallet helt ledige i alle kommuner i Rogaland.

Det er registrert 1 387 færre arbeidssøkere i Rogaland i dag sammenlignet med forrige uke.

26 127 personer er registrert som arbeidssøkere i Rogaland.

Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Totalt utgjør det en andel på 10,2 prosent.

– Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter i samme tempo som den har gjort i flere uker på rad, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

13 568 personer står helt uten jobb. Det utgjør en andel på 5,3 prosent og er 673 færre enn i forrige uke.

Landsgjennomsnittet er på 5,4 prosent.

Blant de delvis ledige er det også nedgang. 11 781 personer er delvis uten jobb i fylket. Det er 717 færre sammenlignet med uken før. Det er en andel på 4,6 prosent. På landsbasis er andelen på 5,0 prosent.

– Det er reduksjon i antall helt ledige innenfor alle yrkesgrupper med unntak av ingeniør og IKT-fag, hvor det har holdt seg stabilt, sier Haftorsen.

Haugesund, Gjesdal og Sandnes er kommunene med høyest andel delvis ledige. Alle har en andel på 5,2 prosent.

– Selv om utviklingen er særdeles positiv, er det viktig å minne om at ledigheten i fylket er på et høyt nivå fremdeles. Mange bedrifter sliter fortsatt tungt med som følge av koronasituasjonen som rammet oss i mars. Svært mange rogalendinger har fremdeles en usikker jobbfremtid foran seg, sier Haftorsen.

Tall fra NAV

KILDE: NAV Rogaland.

Flere nyheter: