Menu

Wilson effektuerer bestilling av 8 skip

Wilsons kontrakt med det kinesiske verftet Shandong Baibuting Shipbuilding Co Ltd for bygging av en serie på 8 bulkskip i størrelsen 4.500 dwt er i dag gjort effektiv.

Av admin | 10.06.2008 15:35:54

Avtalens ulike forbehold er nå løftet fra begge parter, herunder er gjensidige garantier på
plass, og kontrakten er således gjort  effektiv. Første avdrag til verftet vil bli betalt i løpet av
de nærmeste dagene.

De 8 skipene vil bli levert fra medio 2010 til primo 2012. Kontrakten innebærer, basert på dagens valutakurser, en kostpris på rundt 11 mill dollar per skip. Kapitalbehovet er planlagt finansiert gjennom egenfinansiering og langsiktig bankfinansiering.

Wilson opererer p.t. en flåte på 108 skip hvorav 50 av disse i segmentet 3.500-4.500 dwt.

Av Egil Kr. Solberg | 11.06.2008 kl.06:1