Menu

Wilson: Avskrivninger senket resultatet

Før avskrivninger og nedskrivninger fikk Kristian Eidesviks rederi, Wilson, et driftsresultat på 37 mill kroner i årets første kvartal. I samme periode i fjor fikk rederiet et underskudd på 21 mill kroner, skriver selskapet i en børsmelding.

Av admin | 06.05.2010 11:55:01

Bruttofraktinntekter steg til 447 millioner kroner fra 399 millioner kroner.

– Resultatet i 1. kvartal ble som forventet med en flat utvikling i forhold til fjerde kvartal 2009. For andre kvartal 2010 forventer styret en høyere aktivitet under kontrakt samt en fortsatt bedring i nivået i spotmarkedet slik at konsernets kontantstrøm og driftsresultat løftes noe, skriver Wilson i sin resultatrapport.

Nå mener Wilson at det kan ta lengre tid før en bedring bli synlig.

– Markedene er fremdeles usikre slik at det kan ta ytterligere noe tid før nivået samlet sett kan betegnes som tilfredsstillende. Så langt har oppgangen vært svakere og hatt mindre moment enn tidligere antatt, heter det i rapporten fra rederiet.

Av Egil Kr. Solberg | 06.05.2010 kl.11:5