Menu

Wilson ASA må velge nytt styre

Wilson ASA og reder Kristian Eidesvik innkaller til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 9. desember. Anledningen er valg av nytt styre.

Av admin | 02.12.2008 09:54:15

Som følge av Katrine Troviks uttreden av styret i selskapet er andelen av kvinner redusert til under 40 %. For å oppfylle krav til kjønnsrepresentasjon har Wilson ASA således behov for å øke andelen av kvinner i styret.

Egil Kr. Solberg | 02.12.2008 kl.09:5