Menu

Vurderer ny kraftledning

Olje- og energidepartementet har i dag tatt stilling til Statnetts utredning for forsyning av økt kraftforbruk på Haugalandet. Dersom planene realiseres blir det ny ledning fra øst.

Av Eirin Marthinussen | 29.06.2016 10:53:26

Statnetts konseptvalgutredning bygger på planer om økt industriforbruk i Haugalandsområdet. Planene er knyttet til elektrifisering av Utsira, Hydros aluminiumsanlegg på Karmøy og Haugaland Næringspark.

Statnett fastslår i utredningen at en tilstrekkelig stor forbruksøkning på Haugalandet vil utløse behov for større tiltak. Dersom forbruksplanene realiseres, anbefaler Statnett å bygge en ny ledning fra øst.

Olje- og energidepartementet slutter seg i det vesentligste til Statnetts behovsvurdering og konseptvalg. Statnett kan nå melde og søke konkrete tiltak som inngår i konseptet.