Menu

Vurderer frislepp av taxiprisene

Konkurransetilsynet vurdere om drosjesentralene i Haugesund og Karmøy skal få bestemme prisene sine selv. Det kan gi "grønne priser" utenom rushtidene på dagtid.

Av admin | 21.02.2007 07:07:49

– Vi har som mål at fri konkurranse skal regulere tilbud og etterspørsel, og priser, sier rådgiver Christian Lund i Konkurransetilsynet. Tilsynet har tilskrevet de tre drosjesentralene i Haugesund og Karmøy, taxiforbundet og fylkeskommunen og bedt dem komme med synspunkter på om det er grunnlag for å oppheve maksimalprisene for drosjenæringen i de to kommunene – og om de involverte partene ønsker en omlegging. – Vi vil vurdere om forholdene ligger til rette for å oppheve maksimalprisregulativet, sier Lund til Haugesunds Avis. Høringsfristen gikk ut i går, men noen av høringsinstansene har fått utsatt frist.

21.02.2007 kl.07:0