Menu
Flom i Odda

Vurderer å varsle sjeldnere

NVE vurderer å slutte å varsle kommunene når det bare er gult flomvarsel. Årsaken er at slike varsel nå kommer så ofte.

Av admin | 23.04.2015 05:20:53

NVE mener at hyppige gule varsel blir som «å rope ulv», slik at den lokale beredskapen ikke blir god nok når flomfaren blir ekstra farlig.

For gul varsel gjelder minst et av følgende tilfeller:

  • Fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.
  • Spesielt stor vannføring/vannstand for årstiden.
  • Det ventes vannføring tett oppunder oransje nivå.

Det kan forekomme store flomskader og problemer lokalt.