Menu

Vindkraftkonsesjon til Fitjar

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har vedtatt bygging av Midfjellet vindkraftverk i Fitjar Kommune. Samtidig fikk fire anlegg i Austevoll konsesjon. Søknaden til Langevåg Vindkraftverk i Bømlo kommune ble derimot avslått.

Av admin | 19.02.2007 11:59:10

NVE har i sitt avslag lagt vekt på virkningene tiltaket har på natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap, nærhet til vei og mulige støyulemper for boliger og bygg. Sunnhordland har i dag et kraftunderskudd. De fem vindkraftverkene som nå har fått konsesjon, vil samlet kunne produsere om lag 600 GWh elektrisitet i året. Det tilsvarer strømbruken til om lag 30 000 husstander. Kraftproduksjonen vil være et viktig bidrag til å bedre kraftbalansen i Sunnhordlandsregionen, skriver NVE på sine hjemmesider.

Av Magnus Berning | 19.02.2007 kl.11:5