Menu

Vind og hydrogenanlegg på Utsira

Direktoratet for naturforvaltning er positive til planene om et vind og hydrogenanlegg på Utsira, som vil gjøre øyesamfunnet selvforsynt med strøm.

Av admin | 06.02.2003 07:05:11

Norsk Hydro og Haugaland Kraft vil bygge to vindmøller. Anlegget vil også kunne levere varme til oppvarming, og hydrogen som drivstoff til mindre kjøretøy, melder nrk. Anlegget bli det første i sitt slag i verden.