Menu

Villmanskjøring med Vannscooter

Politiet fikk melding om sjenerende vannscooterkjøring i Hjelmsundet utenfor Fitjarøyane søndag. Det blir kjørt veldig nær land og det bråker en del når de kjører rundt.

Av admin | 15.07.2012 14:07:50

Det er forbud mot vannscooterkjøring i Norge.

Forbudet er generelt, men med mulighet for kommunene til, ved forskrift, å gjøre unntak fra forbudet for nærmere angitte områder, der bruken ikke medfører fare for ferdselen eller allmennheten eller ulempe i form av støy eller andre forstyrrelser, og heller ikke medfører fare for nevneverdig skade på dyre- og/eller plantelivet.

Overtredelser kan medføre bøter. Politiet oppfordrer alle til å overholde forbudet.

Av Egil M Solberg | 15.07.2012 kl.14:07