Menu
Tinghuset, Haugaland Tingrett i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Ville inn i «gamet»

En 24 år gammel kvinne er i Haugaland tingrett dømt for å være i besittelse av ikke ubetydelige mengder hasj. Hun hadde skaffet seg stoffet for å komme inn i «gamet», forklarte hun.

Av Egil M Solberg | 22.02.2018 19:27:55

I følge tiltalte hadde hun hentet hasjen i Stavanger. Hun skulle hente stoffet for en mann som drev med omsetning av narkotika.

Hun betalte 8 500 kroner for en plate på 96 gram hasj. Hun var på vei for å levere stoffet til kontakten sin da hun ble stanset i Haugesund.

Hun hadde ikke noe fortjeneste for å frakte stoffet. Hun gjorde
dette fordi hun ville inn i «gamet» og se om hun senere kunne tjene penger på dette, sa hun i retten.

Hun fikk panikk like før de traff politiet og kastet da deler av stoffet ut vinduet. Det hjalp lite.

Nå er hun dømt fengsel i 60 dager. Fullbyrding av straffen for 30 dager utsettes med en prøvetid på to år.

Hun sto også tiltalt for å ha lånt bort bilen sin til tross for at hun var kjent med at vedkommende var ruset på narkotika. Dette var samme mann som også fikk henne til å hente hasjen for henne i Stavanger.

Dermed mister hun også retten til å føre motorvogn for en periode på tre år og må ut med 2 000 kroner i saksomkostninger til staten.